REBELLPRESTEN HELGE HOGNESTAD PÅ GALLERI MADA

Helge Hognestad er en kjent og kjær forkjemper for åndelighet i norsk kristendom, hvor han vektlegger våre iboende muligheter og nedtoner syndsbegrepet.

Hognestads alternative synspunkter har vekket både begeistring og motstand. Som kapellan i Høvik kirke på 1980-tallet forårsaket hans holdninger så mye turbulens at han ble presset til å si fra seg presterettighetene.
I 2000 ble han ordinert på nytt av Hamar-biskop Rosemarie Køhn. I 2010 ble Hognestad tatt ut av ordinær prestetjeneste etter at han hadde tatt opp og stilt radikale spørsmål ved sentrale punkter i den kristne tro og kirkens lære.

Helge viser til at håpet ligger i at mennesket i sitt indre har tilgang til guddommelig visdom, guddommelig kjærlighet og helbredelse. Han ser Jesus som en ”opplyst”, som kom med et revolusjonerende budskap, som vi i dag kan forstå på en dypere måte. Talen om det guddommelige – at det er nært og inni mennesket svarer til manges erfaring: Indre veiledning, inspirasjon, healing, dører som åpnes, forhold som legges til rette og helhjertet engasjement for fred, rettferdighet og miljø.

Videre mener Helge at vårt samfunn konstant sørger for næring til ego. Men sjelen trenger noe annet, den trenger stillhet, den trenger refleksjon, at vi lytter til visdommen inni, lærer å avvente til tingene legger seg til rette, finne plassen i helheten og være til stede her og nå.

Gjennom sitt omfattende forfatterskap har Helge Hognestad delt sine innsikter og sin visjon for en ny kristendom med titler som Morgendemring: en ny spiritualitet? (1989),
Mennesket våkner (2011), Ny tid – ny åndelighet (2015), Kristendom mot en ny æon (2017) m.fl.

Vi føler oss privilegert å få ønske Helge velkommen til MADA torsdag 30.januar.

Adresse: Galleri MADA, Verftsgata 4 (Like ved Solsiden)

Inngang: 200 kr for voksne, 100 kr for pensjonist/student/uføre
Betaling på forhånd, helst på VIPPS til 92613593

(Inngangspengene går til Amnesty)

Varmt velkommen!

Legg inn en kommentar